Empowering-Girls_afrika_250px.jpg

beleidsPLAN

8243be74-584f-49c4-b511-221c583aca5a.jpg
 

Doelstelling van de stichting:

Het hoofddoel van de stichting is jonge vrouwen uit Gambia weerbaarder te maken.
Subdoelen zijn:

•    Meiden hebben meer eigenwaarde en een positiever zelfbeeld.
•    Meiden hebben kennis over anticonceptie, veilige en prettige seks.
•    Meiden hebben inzicht in hun grenzen. Ze weten wat ze wel en niet oké vinden.
•    Het aanbieden van onderwijs zorgt voor een positieve ontwikkeling op zowel persoonlijk als maatschappelijk gebied.
•    Er wordt een weerbaarheidsprogramma aangeboden om community leiderschap vaardigheden te ontwikkelen en talenten te ontwikkelen zodat ze hun talenten professionaliseren en zich empoweren.


Doelgroep:

De doelgroep bestaat uit meisjes in de leeftijd tussen 14 en 22 jaar oud. Deze meiden wonen in Gambia.
Dit is een derdewereldland en dus een ontwikkelingsland. De vrouwen hebben een lagere sociale status ten opzichte van de man en ondanks het feit dat vrouwenbesnijdenis en uithuwelijken onder de leeftijd van 20 verboden is gebeurt het nog steeds erg vaak. Investeren in meisjes helpt niet alleen de meisjes maar de hele gemeenschap. 

Uit de laatst bekende gegevens blijkt dat 37% van de bevolking geschoold is. Een aanmerkelijk hoger percentage is in staat te lezen en te schrijven: boven 15 jaar kan 51% van de mannen lezen en schrijven, tegenover 42% van de vrouwen. De achterstand op het gebied van basiseducatie wordt redelijk snel ingelopen. De Gambiaanse overheid geeft ongeveer 4% van het nationale inkomen uit aan onderwijs.
Er bestaat geen leerplicht. Men onderscheidt lager, middelbaar en hoger onderwijs. De Gambiaanse kinderen volgen gemiddeld 7 jaar onderwijs. Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat er nog steeds voorrang gegeven wordt aan jongens, hoewel de percentages de laatste jaren snel naar elkaar toe kruipen.
De doelgroep die we met het project willen bereiken heeft de basisschool doorlopen en spreekt hierdoor Engels.

Het gevolg van deze armoede is dat de meiden onvoldoende geschoold worden en hierdoor ontwikkelingsproblemen krijgen. Investeren in deze doelgroep heeft een multipliereffect. Geschoolde meiden profiteren van een betere gezinsplanning en hebben gezondere kinderen waardoor die op hun beurt een grotere kans hebben om in het onderwijs te blijven. De aanpak van Empowering Girls Gambia is gericht op onderwijs, gezondheid en empowerment. Als deze aspecten worden verbeterd, kunnen deze meisjes zelf beslissen over hun leven. Onderwijs reduceert de kans op kind huwelijken en daarmee op kind moeders.


Activiteiten van de stichting:

•    Het verzorgen van weerbaarheidstrainingen
•    Het bieden van lesmateriaal met als thema seksuele gezondheid.
•    Het aanbieden van vervolgopleidingen om zelfontwikkeling en zelfontplooiing te stimuleren door middel van het aanleren van nieuwe vaardigheden.
•    Het starten van een naaiatelier waar wasbaar maandverband wordt gemaakt.
•    Het onderhouden van contacten in Gambia die ter plekke de belangen van de stichting kunnen behartigen zoals met de stichting Gambia Family Planning Association.
•    Voorlichting geven in Nederland bij bedrijven, stichtingen en scholen om de doelstellingen van de stichting onder de aandacht brengen.
•    Fondsenwerving om al het bovenstaande mogelijk te maken.


Financiën:

Het bestuur van de stichting stelt zich geheel onbaatzuchtig haar tijd en diensten ter beschikking aan de stichting. Er vindt geen vergoeding plaats van reiskosten en gemaakte onkosten.
Het kapitaal wordt beheer door de penningmeester. De directe kosten zijn minimaal. 

In 2018-2019 verwacht de stichting de volgende kosten te maken:
•    Ontwikkelen van trainingsmateriaal 600 euro

. Salaris naaidocent 1200
•    Bouw naaischool 6000 euro

De projecten ontvangen geen structurele financiële hulp, samen met de contactpersonen in Gambia wordt per project bekeken wat de doelstellingen zijn en hoe we deze kunnen waarmaken.                

Empowering Girls Gambia probeert zoveel mogelijk gesponsord te krijgen of op vrijwillige basis. Er worden in Nederland weerbaarheidstrainingen gegeven waarvan de opbrengsten de projecten in Gambia steunen. De jaren erna worden de directe kosten op niet meer dan 300 euro geraamd en hebben betrekking op uitgaves als bankadministratie, overboekingskosten, website en eventueel kosten voor opgave van belasting. Daarnaast zal de stichting uitgaves doen in het kader van haar projecten.


Kernwaarde:

Transparantie, kleinschalig en innovatie zijn belangrijke kernwaardes voor de stichting.
Door de meiden zelf verantwoordelijk te maken voor hun project gaan ze het belang van educatie inzien.
De stichting richt zich daarom vooral op het creëren van awareness voor het belang van educatie en motiveert om deze manier de doelgroep.
Iedereen kan bijdrage door geld te doneren maar de stichting is vooral opzoek naar kennis, talent en tijd. Door deze kennis te bundelen en door te geven verstreken we de positie van de meiden.

 

e9c75e05-4084-4550-979e-c7fdd3482a14.jpg

Empowering-Girls_logo1.jpg