PROJECTEN

Empowering Girls Gambia stelt jonge meiden in Gambia in staat om op een zelfstandige manier optimaal gebruik te kunnen maken van hun talenten en capaciteiten. Zij nemen initiatief waardoor er duurzaam draagvlak ontstaat. Zij voelen zich hierdoor verantwoordelijk en bespreken samen met de stichting welke steun zij nodig hebben om een project te starten.


Empowering-Girls_weerbaarheidstraining.jpg

Weerbaarheidstrainingen:

De meiden leren tijdens de trainingen positiever naar zichzelf  te kijken, het zelfvertrouwen te vergroten en het gevoel van zelfrespect te versterken. Teneinde adequaat te reageren in situaties die daar om vragen. Er wordt gewerkt met de Rots en Water methode.
Met een fysieke en actieve invalshoek worden positieve sociale vaardigheden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden worden d.m.v. rollenspelen geoefend. Aan deze oefeningen beleven de meiden veel plezier, het houdt hen tevens een spiegel voor. Vanuit het rollenspel komen vragen naar boven die gelijk behandeld kunnen worden. Ze vinden het erg belangrijk om te leren zich weerbaar te kunnen opstellen zodat ze hun grens kunnen aangeven wanneer bijvoorbeeld een jongen iets van ze wil, maar het meisje daar niet van gediend is. Ook de houdingsoefeningen waarbij de meiden leren hun mening duidelijk over te brengen wordt als zeer leerzaam ervaren.
De meiden hebben al veel geleerd en hopen dit in de toekomst weer over te kunnen brengen aan andere meiden.

b4cefa81-d80f-4395-8697-a16ba0b0ddf1.jpg

Seksuele voorlichting:

Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat motto verzorgen wij voorlichting aan vaak jonge vrouwen over geboortebeperking en ziektes als soa’s en aids. Er zijn educatieklappers ontwikkeld waarin alle onderwerpen uitvoerig staan beschreven. Deze thema’s worden besproken met de meiden en inmiddels voelen ze zich veilig en worden er ook vragen gesteld. Aan het begin van het project wisten de meiden wat AIDS was maar wisten niet dat er nog veel meer soa’s zijn die ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook bestond er veel onwetendheid over voorbehoedsmiddelen. Er werd bijvoorbeeld gedacht dat voorbehoedsmiddelen alleen gebruikt hoefden te worden als je nooit meer zwanger wilde worden. Inmiddels weten ze welke soa’s er bestaan hoe deze te voorkomen, welke soorten voorbehoedsmiddelen er zijn en waar deze GRATIS te verkrijgen zijn. Het is prachtig te zien dat de meiden die inmiddels de voorlichting hebben gehad dit delen met anderen waardoor zich steeds meer meiden aanmelden om deel te nemen aan het project. Onze droom is een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en scholen te betrekken bij het geven van voorlichting..

 


Naaiproject:

Dit project is ontstaan toen op enig moment tijdens de voorlichtingen bleek dat meiden niet de beschikking hebben over hygienische verbandmiddelen. Het idee werd geopperd om dit zelf te maken. Het plan werd op papier gezet en uitgewerkt.
Het naaiproject biedt 15 meisjes een leer- werkplaats aan met als beoogd doel zelfstandig kunnen naaien. Door middel van sponsoring is het mogelijk gemaakt 5 naaimachines aan te schaffen waar per toerbeurt aan gewerkt kan worden. Er wordt wasbaar maandverband gemaakt. Hierdoor verbetert de hygiëne én kunnen de meisjes toch tijdens hun maandelijkse periode naar school. De naailessen worden gegeven door een ervaren docent die hen naast naaivaardigheden ook leert verantwoord om te gaan met materialen. Zelfontwikkeling en zelfontplooing wordt zo  gestimuleerd.
Het volgende doel is om de gemaakte materialen te verkopen om met de opbrengst nieuwe materialen aan te kunnen schaffen. Ten einde ook meer naaimachines aan te kunnen schaffen zodat meer meiden aan het naaiproject kunnen gaan deelnemen.